MOERKERKE

 

Foto: Schipdonkkanaal in de winter.  

start > nl > monumenten > kapellen van moerkerke

 Kasteel Altena
 Kasteel van Moerkerke
 Monument Slag Molentje
 Sint-Dyonisiuskerk
 Leopoldkanaal
 Schipdonkkanaal
 Loop Duits kanon WOII

geen gelijkaardige items

Kapellen van Moerkerke

Damme is een streek waardoor er door de volksdevotie vele kapelletjes in het landschap zijn terug te vinden. We tellen er meer dan 40 over de verschillende deelgemeentes.  Ze allemaal opnoemen zou ons te ver leiden, daarom beperken we ons tot twee bijzondere exemplaren uit Moerkerke.  Wie meer informatie wil over de Damse kapelletjes, kan altijd terecht bij de lokale heemkundige kring, die in 2004 een themaroute heeft samengesteld rond deze kleine gebedsplaatsjes [info].

Kapel van Sarepta
Plaats: hoek Brieversweg en Sareptastraat, 8340 Moerkerke [gps]
Toegankelijkheid: vrij toegankelijk

De kapel van Sarepta is een architecturaal buitenbeetje; ze is in een soort oosters-byzantijnse stijl opgetrokken.  Ze werd in 1923 gebouwd met recuperatiestenen van de kapel van de vroegere abdij van Sarepta.  Reeds op het einde van de 15e eeuw vestigden de zuster van het Sint-Elisabethklooster van Biervliet zich hier op het landgoed dat toen 'ter stove' werd genoemd.  Een kleine eeuw na hun komst moesten de zusters zich door de godsdiensttroebelen terugtrekken naar Brugge.  Deze abdij stond achter de huidige kapel op de plaats waar nu een hoeve staat.  De laatste resten van deze abdij werden in 1922 opgeruimd. 

Kapel van de Waterhoek
Plaats: hoek Waterhoek, 8340 Moerkerke [gps]
Toegankelijkheid: vrij toegankelijk

Het eenvoudige, witgeschilderde kapelletje met rode dakpannen op het schuine dak is wellicht het oudste nog bestaande straatkapelletje van Damme.  Het werd gebouwd als bescherming tegen de moeraskoorts, die de streek tot het midden van de 19e eeuw regelmatig teisterde (zie Leopoldkanaal).  Aan de noordkant wordt het overschaduwd door de eindeloze rijen populieren aan de kanalen.  Aan de zuidkant hebben we een prachtig panorama op het dorp en de kerk.  Typisch detail van deze kapel is de Louis XVI-strik.    

Na een storm in augustus 2003 was het kapelletje heel erg beschadigd, waarna de lokale heemkundige kring besloot zich erover te ontfermen en het liet restaureren.  Het kapelletje werd op 24 april 2004 plechtig heringehuldigd en staat er sindsdien weer in volle glorie bij. Damme
 Den Hoorn
 Hoeke
 Lapscheure
 Moerkerke
 Oostkerke
 Sijsele
 Vivenkapelle

www.zwinrechteroever.be

 

Hendrik De Leyn - www.damme-online.com