NATUUR

 

Foto: bezige bij.  

start > nl > natuur > dubbelkanaal (leopoldkanaal en schipdonkkanaal)

» Damme
» Den Hoorn
» Moerkerke
» Oostkerke

» Damse Vaart
» Domein Ryckevelde
» Leopoldkanaal
» Platte Kreek
» Reservaat Damse Vesten
» Reservaat Fort Sint-Donaas
» Schipdonkkanaal
» Vleermuizenreservaat
» Vogelbestand
» Zwin

Dubbelkanaal (Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal)

Eén van de meest gekende zichten uit de streek vormen het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal, in de volksmond ook de "Blinker" en de "Stinker" genoemd.  Vanaf Stobrugge (Maldegem) tot aan de zee lopen deze twee kanalen broederlijk (of zusterlijk zoals u wil) naast elkaar en dat zorgt voor een uniek landschap.  Beide waterwegen worden van het land en elkaar gescheiden door een stevige dijk, die omzoomd is met statige populieren.  De bomen staan er perfect in het gelid achter elkaar, het is zo mooi dat iemand dit ooit "een kathedraal van bomen" noemde.  Langs het Schipdonkkanaal loopt een fietspad, waarlangs je bij mooi weer het aantal wielertoeristen haast niet kunt tellen die in deze unieke omgeving van de natuur en het uitzicht willen genieten.  De oevervegetatie vormt de perfecte uitvalsbasis voor een hinderlaag van de blauwe reiger, die je hier regelmatig aan het werk kunt zien.  Aalscholvers, eenden en andere watervogels vinden hier eveneens hun gading.  De bermen hebben hun specifieke plantengroei en zijn de habitat voor verschillende kleine zoogdieren.

In Oostkerke kruisen beide kanalen de Damse Vaart, die op het ogenblik van het aanleggen nog een bevaarde waterweg was.  Om het mogelijk te maken dat deze drie waterwegen elkaar ongestoord konden kruisen, werd een technisch hoogstaande constructie gebouwd: de Siphon.  De beide kanalen "doken" als het ware onder de Damse Vaart, waardoor de schepen ongehinderd over de Damse Vaart ongehinderd konden blijven varen.  De Siphon werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeblazen en de Damse Vaart langs beide kanten afgesloten. 

Het is hier niet altijd de pijs en vree geweest.  In 1944 werd aan deze kanalen de geallieerde opmars (tijdelijk) tot stilstand gebracht.  Het resultaat was een bloedige veldslag en een bezetting van een klein stukje België ten noorden van de kanalen dat pas in november 1944 volledig bevrijd werd.  Wie meer info over deze veldslag wil, kan dat hier vinden.

Leopoldkanaal (de "Blinker")

Deze onbevaarbare waterweg werd in 1845 gegraven en loopt van Boekhoute (Braakman) tot aan Heist en dient als ontwatering van de omliggende polders.  De aanleiding van het graven van dit kanaal had te maken met de jonge Belgische staat.  Voor het onstaan van België (1830) gebeurde de ontwatering van onze polders via het Lapscheurse Gat (kreek die nog steeds de grens vormt tussen België en Nederland), waarna het water via Sluis en Cadzand in de zee werd afgevoerd.  Na de afscheuring van België echter waren onze huidige noorderburen een tijdje niet onze beste vrienden.  De Nederlanders wilden niet langer dat de afwatering via hun land gebeurde en sloten de sluizen af.  Het gevolg was dat de landerijen waterziek werden.  Als oplossing werd het Leopoldkanaal gegraven.  Gelukkig komen we nu beter overeen met onze noorderburen.  De Leopoldvaart kreeg in de volksmond de bijnaam de "Blinker" omdat het de properste van de twee vaarten was. 

Schipdonkkanaal (de "Stinker")

Dit kanaal werd in 1852 gegraven en is een afleidingskanaal dat het overtollige water van de Leie moet afvoeren.  Tot aan Balgerhoeke is ze bevaarbaar (stroomopwaarts richting Gent).  De bijnaam "Stinker" had ze zeker niet gestolen want het afgevoerde water was sterk vervuild door de industrie (en de vlasroterij).  Vissen zaten er oorspronkelijk niet in, maar de laatste jaren is dit helemaal veranderd.  De "Stinker" stinkt niet meer en er zit vis in het water.   

En ja, voor wie er nog mocht aan twijfelen: dit landschap is prachtig in elk seizoen..

 » Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

 

 

 

 

 

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com