NATUUR

 

Foto: bezige bij.  

start > nl > natuur > platte kreek

 Lapscheure

 Damse Vaart
 Domein Ryckevelde
 Leopoldkanaal
 Platte Kreek
 Reservaat Damse Vesten
 Reservaat Fort Sint-Donaas
 Schipdonkkanaal
 Vleermuizenreservaat
 Vogelbestand
 Zwin
 Fort Sint-Donaas

Natuurreservaat de "Platte Kreek"

Overstromingen uit de 12de eeuw deden dit prachtige landschap ontstaan.  Deze kreek is een moerasgebied dat de stelselmatige inpoldering van de Zwinvlakte heeft overleefd.  In en om Lapscheure liggen trouwens nog meer van die historische geulen en kreken. 

De Platte Kreek bestaat uit een kreek met ruige rietkragen, een slikplaat en zilt grasland.  Het gebied heeft een grote diversiteit aan moeras- en graslandvegetatie, wat dan weer een uitgebreid aantal typische vogelsoorten aantrekt.  Naast de bekende eenden- en ganzensoorten, zijn er geregeld steltlopers zoals de Kluut en de Kleine Plevier te zien op de slikplaat.  Ornithologen zullen er ongetwijfeld nog andere soorten vogels herkennen zoals Rietgorsen, Rietzangers, Blauwborsten, Watersnippen, Blauwe Reigers, Kieviten, ... Voor de niet-specialisten (zoals mezelf) is het zicht van al die vogels alleen al meer dan de moeite waard, zonder te weten hoe de soorten allemaal noemen en zonder te weten hoe zeldzaam ze zijn.

Dit is een beschermd landschap, je kunt er dus niet zomaar in.  Je hebt een mooi zicht op de kreek vanop de Vlienderhaag en de Groenendijk.  Een eindje ten noorden van deze plaats ligt de Blauwe Sluis, een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  Dicht tegen de Damse Vaart, liggen de overblijfselen van een oude steenoven, waar ook veel vogels voorkomen in en rond de ondergelopen kleiputten.

  Damme
 Den Hoorn
 Hoeke
 Lapscheure
 Moerkerke
 Oostkerke
 Sijsele
 Vivenkapelle

Hendrik De Leyn - www.damme-online.com