In de omgeving

 

Foto: Markt van Brugge  

start > nl > omgeving > brugge

» Aardenburg
» Abdij Ter Doest
» Adegem
» Brugge
» Donk
» Dudzele
» Fort van Beieren
» Kasteelsite Middelburg
» Knokke-Heist
» Koolkerke
» Lissewege
» Maldegem
» Male
» Middelburg
» Oedelem
» Sint-Anna-ter-Muiden
» Sluis


Brugge

Goede wijn behoeft geen krans.  Nergens in Belgiė zijn zo veel overblijfselen uit de middeleeuwen als in Brugge.  De geschiedenis van Damme en zijn deelgemeentes hangt nauw samen met die van Brugge.  Samen kenden zij hun tijden van glorie, waardoor zij over de hele toenmalig gekende wereld beroemd waren, maar ook samen gingen zij ten onder toen het Zwin te zeer verzand geraakte om nog met zeeschepen Brugge of één van zijn voorhavens te bereiken.

Brugge zou ontstaan zijn rond een Gallo-Romeinse nederzetting ongeveer 2000 jaar geleden.  Toen al zou er handel zijn geweest via de zee.  Op wat nu de Burg is, stond er in het midden van de 9de eeuw al een versterkte burcht.  De haven van Brugge zou vanuit zee bereikbaar geweest zijn tot in het midden van de 11de eeuw.  Toen reeds was de stad uitgegroeid tot een internationaal commercieel centrum.
Langzaam verzandde echter de verbinding met de zee.  Door een stormvloed in 1134 ontstond er een vaargeul, het Zwin, die tot aan Damme reikte.  Met Damme als voorhaven, en later Sluis, bleef Brugge floreren.  Later verzandde het Zwin echter te veel, zodat zeeschepen Damme niet meer konden bereiken.   Tijdens haar geschiedenis hebben Bruggelingen voortdurend getracht hun verbinding met de zee in stand te houden.  Een laatste poging om via een kanaal (de huidige Damse Vaart) Brugge met de Westerschelde te verbinden werd ondernomen door Napoleon.  Door zijn verlies in de slag van Waterloo, is dit kanaal nooit afgeraakt en stopt het in Sluis.  Tegenwoordig heeft de stad opnieuw een grote zeehaven, namelijk Zeebrugge.

Tijdens de Middeleeuwen was de streek rond Brugge één van de meest welvarende van Europa en daardoor een zeer gewild gebied voor buitenlandse heersers. Het graafschap Vlaanderen is hier ontstaan en Brugge was er de hoofdstad van; al was Vlaanderen op het toppunt van zijn bloei heel wat groter dan wat het nu is.  Alhoewel de ene buitenlandse mogendheid hier na de ander de streek overheersten, behielden de Vlaamse steden toch lange tijd een grote onafhankelijkheid. 
Een van de belangrijkste gebeurtenissen was de opstand van de Vlamingen tegen de Franse overheersers in 1302.  Hierbij werden Franse troepen, die gevestigd waren in het kasteel van Male, uitgeschakeld.  Het Franse leger (Leliaerts) dat de stad zelf  bezet had, werd op een nacht door de Bruggelingen (Klauwaerts), die zich te Damme hadden verschanst, uitgemoord.   Dit waren de beruchte 'Brugse Metten'.  In de veldslag die erop volgde (de Guldensporenslag op het Groeningeveld nabij Kortrijk; 11 juli 1302) werd het Franse leger, dat door de Franse koning naar het opstandige Vlaanderen werd gestuurd, verslagen door een leger gevormd door de Vlaamse steden.  In latere veldslagen tegen de Franse kroon waren de Vlaamse steden echter minder fortuinlijk. 
In 1384 kwam Vlaanderen onder het bestuur van de Bourgondiėrs.  Dit gebeurde door het huwelijk van Margaretha van Male (dochter van Lodewijk van Male, 24e graaf van Vlaanderen) met Filips de Stoute, hertog van Bourgondiė.  Ook Bourgondiėrs probeerden de stad te onderwerpen, om haar zoveel mogelijk te kunnen belasten.  De hertogen konden het geld goed gebruiken om hun oorlogen tegen de Fransen te kunnen bekostigen.  De Bruggelingen waren echter erg op hun zelfstandigheid en privileges gesteld en nu en dan kwam het tot opstanden.  Zo werd in 1482 aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk (net weduwnaar geworden van Maria van Bourgondiė) gevangen genomen toen hij de stad binnenkwam om haar macht te breken en haar een maximum aan belastingen op te leggen.  Zijn medestanders werden op de markt van Brugge gefolterd en ter dood veroordeeld.  Het bekendste voorbeeld is dit van Pieter Lanckhals, die werd onthoofd.  Daarna werd zijn hoofd op een piek boven op de Gentpoort geplaatst.  Ten tijde van de Bourgondiėrs beleefde Brugge echter een grote bloei.  Met hun vertrek echter, begon het echter snel bergaf te gaan met de stad.
Na de Bourgondiėrs kwamen de Spanjaarden, die de Zuidelijke Nederlanden onder hun bewind brachten.  In die tijd werd Damme een vestingstad.  Nadien passeerden de Franse revolutie en Napoleon.  In die tijd werd de stad administratief geplunderd. 
De industriėle revolutie passeerde Brugge en in het midden van de 19e eeuw was Brugge de armste stad van Vlaanderen.  In die periode begon echter het toerisme op te komen en tegenwoordig wordt de stad jaarlijks door miljoenen toeristen bezocht.  De stad is een waar openluchtmuseum; vele gebouwen uit de glorietijd zijn er nog intact.

Brugge had haar rijkdom aan vele zaken te danken.  Er was de handel met heel Europa (van Scandinaviė en Engeland tot aan de steden in de Middellandse zee).  De streek had een bloeiende lakenindustrie en later werd ook het Brugs kant een geliefd exportproduct.  Met de komst van  buitenlandse Hanzes en vertegenwoordigers van andere steden en landen, kwam er een bloeiend financieel centrum tot stand, een Wallstreet avant-la-lettre zeg maar.  Met de welvaart kwam er ook kunst tot stand.  We denken hier onder andere aan de onbetaalbare Vlaamse primitieven.  Maar ook vele andere kunstobjecten getuigen van dit rijke culturele leven.  Brugge heeft vele musea waar u van dit alles kan proeven.
Het verval van de streek is een combinatie van diverse factoren.  Niet enkel de oorlogen met buitenlandse vorsten, maar ook interne twisten met andere steden maakten de streek minder aantrekkelijk.  Het langzaam verzanden van het Zwin maakte de scheepvaart moeilijk, epidemiėn zoals de pest zorgden voor vele slachtoffers, Geuzen plunderden de stad waardoor handelaars de stad ontvluchtten.  De industriėle revolutie in Engeland betekende het einde van de bloeiende textielindustrie...

Meer info over Brugge kunt u ook vinden op www.brugge.be of www.xplorengo.com» Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

» www.xplorengo.com
» www.brugge.be

 

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com