CULTUUR

 

Foto: Jacob Van Maerlant op de Markt in Damme  

start > nl > cultuur > beelden in de stad

» Damme boekendorp
» Museum Sint-Janshospitaal
» Museum stadhuis Damme
» Museum Schellemolen
» Uilenspiegelmuseum
» Museum Delporte
» Landbouwmuseum Zoeterstede
» Cultuurfabriek
» Volksspelen 't Keunekot
» Beelden in de stad
» Damme in de filatelie
» Stadslegendes
 

Beelden in de stad

Op verschillende plaatsen in Damme en de deelgemeenten vind je beelden.  Het zou ons te ver leiden om ze allemaal op te sommen, maar hieronder vind de bekendste.
 


» Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

 

Het paard van Viven
Plaats: Bradericplein, centrum Vivenkapelle.
De bekendste inwoner van Vivenkapelle is ongetwijfeld het paard van Viven.  Het kunstwerk is in brons en vervaardigd door Jef Claerhout en werd ingehuld in 1977, het jaar dat Vivenkapelle deel ging uitmaken van de fusiegemeente Damme.
Er hangt trouwens een leuke anekdote aan dit paard en de fusie.  Voor deze fusie maakte Vivenkapelle deel uit van het naburige Sint-Kruis.  Het paard kijkt immers weemoedig met haar hoofd naar Sint-Kruis en draait haar kont richting Sijsele, het politiek zwaartepunt van Damme...
Beeld van Jacob Van Maerlant
Plaats: Markt, centrum Damme.
Een van de bekendste beelden van Damme is ongetwijfeld het standbeeld van Jacob van Maerlant, de vader van alle Dietse schrijvers.  Het bevindt zich op de markt van Damme, vlak voor het stadhuis.  Het beeld werd in 1860 opgericht en is van de hand van de kunstenaar H. Pickery.
Jacob van Maerlant, de vader van alle Dietsche schrijvers, werd rond 1235 geboren in het Brugse Vrije (gebied rond Brugge dat in de Middeleeuwen onder het gezag van de stad Brugge viel).
Over zijn levensloop is weinig met zekerheid bekend.  Hij zou zich eerst gevestigd hebben op Oost-Voorne (een eiland in Zeeland), waar hij als koster werkte en in opdracht van Hollandse edellieden een groot deel van zijn oeuvre schreef.  Zeker is wel dat Jacob van Maerlant rond 1266 naar Damme kwam en er schepenklerk werd.  In Damme zette hij zijn werk verder en schreef er talrijke meesterwerken.  Hij stierf te Damme (rond 1293) en werd er ook begraven.  Kort na zijn dood reeds werden zijn werken in het Frans en Latijn vertaald, wat de belangrijkheid ervan bewijst.  In de 18de eeuw kwamen vele van zijn werken opnieuw uit in drukvorm.
Het oeuvre van van Maerlant kenmerkt zich door de grote diversiteit aan soorten werken en door het feit dat hij ze schreef in zijn eigen taal, het Diets, en daarmee een algemene taal invoerde tussen al de gekende dialecten uit de streek.  Aanvankelijk schreef hij voornamelijk ridderromans, later kwamen daar ook encyclopediën met natuurkundig werk bij.  Verder schreef hij ook geschiedkundige werken, "strofische gedichten", enz. 
Beelden van Delporte
» zie museum Delporte
Verbroederingsbeeld
Plaats: Haringmarkt, Damme
Beeld opgericht naar aanleiding van de verbroedering tussen Damme Vlaanderen en Damme Duitsland.
Uilenspiegelgroep
Plaats: Damse Vaart Zuid
Beeldengroep in het teken Tijl Uilenspiegel.

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com