OOSTKERKE

 

Foto: de stoere toren van de Sint-Kwintenskerk van Oostkerke.  

start > nl > monumenten > Sint-Kwintenskerk

» Dorpsmolen Oostkerke
» Kasteel van Oostkerke
» Molen Mengé
» Damse Vaart
» Leopoldkanaal
» Schipdonkkanaal

» Kerkje van Hoeke
» Kerk van Viven
» Onze-Lieve-Vrouwekerk
» Kerk van Lapscheure
» Sint-Dyonisiuskerk
» Sint-Martinuskerk
» Sint-Ritakerk & bedevaartsoord
 

Sint-Kwintenskerk van Oostkerke

Plaats: Sint-Kwintensstraat, 8340 Oostkerke [gps]
Toegankelijkheid: vrij toegankelijk

De Sint-Kwintenskerk met haar stoere, platte toren is hét herkenningspunt van Oostkerke.  Rond het jaar 1100 stond er hier al een romaanse kerk.  In 1159 werd het stoffelijk overschot van Sint Guthago door de bisschop van Doornik hier in een reliekkast geplaatst, nadat er aan zijn graf wonderen hadden plaatsgevonden.  Sint Guthago was een koningszoon die ervoor koos om als pelgrim in Vlaanderen te leven.  Hij werd in Oostkerke begraven. 

De kerk van Oostkerke was een van de eerste uit de omgeving en een aantal kapellen in de buurt vielen onder het gezag van de kerk van Oostkerke (Lapscheure, Moerkerke, ...).  Deze kapellen werden later kerken en afzonderlijke parochies.  De kerk heeft een platte toren, uniek voor deze streek. 

In de 13e eeuw werd de kerk in gotische stijl herbouwd.  Ook hier brachten de Geuzen een bezoek aan de kerk, waardoor in de 17e eeuw verbouwingswerken moesten uitgevoerd worden.  De laatste vernieling was meteen ook de ergste en gebeurde op het einde van de IIde Wereldoorlog.  Terugtrekkende Duitse soldaten plaatsten 2500 kg dynamiet in de toren die de toren deed instorten waardoor bijna de hele kerk werd verwoest.  Tussen 1952 en 1954 werd de kerk heropgebouwd in haar vroegere staat.   Er werd heel wat moois vernield door het Duitse springtuig, toch heeft het een en ander de verwoesting overleefd.  Go and see, zullen we maar zeggen...

Er wordt vaak gesproken over de polderkerken met hun platte torens als een triumviraat, verwijzende naar drie kerken die zo'n toren hebben: Oosterke, Damme en Lissewege.  Ten onrechte wordt de kerk van St.-Anna Ter Muyden hierbij vaak "vergeten".  Het is goed mogelijk dat de kerktoren van Oostkerke vroeger dienst deed als vuurtoren voor de schippers, gezien haar ligging aan de Zwinmonding, maar dit is nog niet met zekerheid aangetoond.  Op het kerkhof zouden nog een aantal uitzonderlijke grafzerken liggen uit de 14e en 15e eeuw. » Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com