LAPSCHEURE

 

Foto: landelijk zicht bij de Pannepolderkreek.  

start > nl > monumenten > rune eerste kerk van Lapscheure

 Blauwe Sluis
 Veerpont Kobus
 Oude wegwijzer aan "De Vrede"
 Kerk van Lapscheure
 Fort Sint-Donaas
 Hollandlinie
 Platte Kreek
 Reservaat Fort Sint-Donaas
 Damse Vaart
 Landbouwmuseum Zoeterstede

 Kerkje van Hoeke
 Kerk van Lapscheure
 Kerk van Viven
 Onze-Lieve-Vrouwekerk
 Sint-Dyonisiuskerk
 Sint-Kwintenskerk
 Sint-Martinuskerk
 Sint-Ritakerk & bedevaartsoord
 

De rune van de eerste kerk van Lapscheure

Plaats: Zeedijk nabij het Lapscheurse Gat, 8340 Lapscheure [gps]
Toegankelijkheid: niet toegankelijk

De eerste kerk van Lapscheure bevond zich op een totaal andere plek als de huidige,  dicht tegen de huidige Zeedijk namelijk.  Er zijn plannen om de site in de nabije toekomst te beschermen en te consolideren.

Deze eerste kerk van Lapscheure werd gebouwd in de 13e eeuw, op de plaats waar voordien al een hulpkapel van Oosterke stond.  Het oudste deel van het driebeukige, romaans-vroeggotische kerkje was opgetrokken in veldsteen, aangevuld in de 13e eeuw met een nieuw koor uit baksteen. 

Om te beletten dat de Spaanse troepen Sluis zouden kunnen innemen werden in 1583 de dijken te Brungheers (een vroegere wijk van Sluis) doorgestoken door de bezetters van Sluis.  Het gevolg: Lapscheure overstroomde.  De kerk kwam op een schorre (stuk land dat overstroomt bij hoog water) te liggen en werd bijna onbereikbaar voor de bewoners van Lapscheure.  De deken van Aardenburg, die de toestand kwam bekijken, stelde vast dat de kerk niet meer kon opgebouwd worden op de plaats waar ze stond en dat de toren en een deel van de muren al waren ingevallen.  Gezien hun oude kerk niet meer te redden was, besloten de mensen van Lapscheure dan maar in 1640 een kleine twee kilometer verder een nieuwe kerk te bouwen (daar waar de huidige kerk staat), waarna de oude kerk tot aan de funderingen werd afgebroken.

De grondvesten van deze eerste kerk zijn blootgelegd en bevinden zich in de Spermaliepolder in een bocht van de Zeedijk niet ver van het Lapscheurse Gat; ze liggen wel op priv-grond.  Dus: niet zonder toestemming betreden a.u.b.; vanop de straat zijn de restanten te zien.  Bij opgravingen in 1989 werd het grondplan van de kerk blootgelegd en werden verschillende relicten teruggevonden.  Het pronkstuk is een loden grafplaatje uit 1189: de steen van Volcranus.  Volcanus was een geestelijke (diaken of priester) van de hulpkapel, die toen wellicht nog afhing van de hoofdkerk in Oostkerke.  Naar alle waarschijnlijkheid bevond zich rond de kerk ook de eerste nederzetting.

Met dank aan Guido Vermeersch. Damme Den Hoorn
 Hoeke
 Lapscheure
 Moerkerke
 Oostkerke
 Sijsele
 Vivenkapelle

 

 

 

 

 

 

Hendrik De Leyn - www.damme-online.com
Foto's 1 & 2
Heemkundige Kring Zwin Rechteroever