WATER

 

Foto: Damse Vaart nabij Hoeke  

start > nl > water

Water in Damme

Drie grote kanalen doorsnijden Damme: de Damse Vaart, het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal.  De laatste twee zijn afleidingskanalen.  De Damse Vaart is ongetwijfeld het meest gekend bij de toerist: hier kan je vissen (mits vergunning) en heerlijk fietsen tussen Brugge en Sluis.  Midden augustus wordt er één van de oudste openlucht zwemwedstrijden gehouden tussen Damme en Brugge over een afstand van 5 km.  En met een beetje geluk en vooral veel vrieskou kun ook schaatsen op de Damse Vaart (uiteraard na het vrijgeven van de vaart als het ijs dik genoeg is).  Langsheen de kanalen zijn fietspaden aangelegd. Tegen de grens met Nederland zijn er ook nog een aantal kreken; overblijfselen van oude overstromingen, die heel wat vogels aantrekken.

Graag verwijzen we naar de pagina's onder "natuur" voor meer informatie.» Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

 

 

Damse Vaart
Het op bevel van Napoleon gegraven kanaal tussen Brugge en Sluis is één van de meest gekende plekjes van de streek.  Het is een bijna verplichte oefening op een verkwikkende fiets- of wandeltocht maar het is ook een geliefkoosd plekje voor tal van watervogels.  Het kanaal is omzoomd met populieren, waaronder de voor Damme typische kromme Marilandica's [meer info]

Leopoldkanaal
Deze waterweg is van vitaal belang want het dient als ontwateringskanaal voor alle omliggende polders.  Ze werd in 1845 gegraven en loopt van Boekhoute tot aan Heist, waar het in de Noordzee afwatert.  De netjes afgelijnde rijen populieren vormen als het ware een natuurlijke kathedraal van bomen.  De oevervegetatie vormt de perfecte uitvalsbasis voor een hinderlaag van de blauwe reiger, die je hier regelmatig aan het werk kunt zien.  Aalscholvers, eenden en andere watervogels zijn hier evenmin vreemd.  De bermen hebben hun specifieke plantengroei en zijn de habitat voor verschillende kleine zoogdieren. [meer info
Schipdonkkanaal
Dit kanaal loopt evenwijdig met het Leopoldkanaal op het grondgebied van Damme, wat een uniek panorama oplevert.  Ze werd in 1852 gegraven als afleidingskanaal van de Leie.  Haar bijnaam "de Stinker" heeft ze gekregen dankzij het roten van het vlas; deze vaart stonk en was erg vervuild.  Maar dat is het verleden; nu zwemt er opnieuw vis en is het een prachtige plek voor een verkwikkende fietstocht.  Fauna en flora is gelijkaardig met het Leopoldkanaal. [meer info]
Natuurreservaat "Platte Kreek"
Overstromingen uit de 12de eeuw deden dit prachtige landschap ontstaan.  Deze kreek is een moerasgebied dat de stelselmatige inpoldering van de Zwinvlakte heeft overleefd.  De Platte Kreek bestaat uit een kreek met ruige rietkragen, een slikplaat en zilt grasland.  Het gebied heeft een grote diversiteit aan moeras- en graslandvegetatie, wat dan weer een uitgebreid aantal typische vogelsoorten aantrekt.  Naast de bekende eenden- en ganzensoorten, zijn er geregeld steltlopers zoals de Kluut en de Kleine Plevier te zien op de slikplaat. [meer info]

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com